Konferensrapporter

Här får får du tillgång nästan alla publicerade konfereresrapporter i PDF-format.

Första nationella konferensen i Växsjö 2003

Fjärde nationella konferensen i Umeå 2006

Femte nationella konferensen i Växjö 2007

Sjätte nationella konferensen i Uppsla 2008

Sjunde nationella konferensen i Malmö 2009

Åttonde nationella konferensen på Södertörns högskola 2010

Tioende nationella konferensen i Stockholm 2012

Tolfte nationella konferensen i Karlstad 2016