Nätverket

I ledningen för nätverket SMDI finns en nätverksstyrelse. Inom nätverksstyrelsen finns också en ledningsgrupp, som sköter stora delar av det praktiska arbetet med nätverket. Nätverksstyrelsen håller årsmöte på våren samt har ett möte i samband med konferensen under höstterminen. SMDI är även en del av det nordiska nätverket för forskning i förstaspråksdidaktik, NNFF.

Värdar vid Luleå tekniska universitet, 2023-2024

Nätverksstyrelse 2019–2020

Protokoll

Årsmöte 2009

Årsmöte 2010

Årsmöte 2011

Årsmöte 2012

Årsmöte 2013

Årsmöte 2014

Årsmöte 2015

Årsmöte 2016

Årsmöte 2017

Årsmöte 2018

Årsmöte 2021

Årsmöte 2022

Årsmöte 2023

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2013-2014

NNFF:

SMDI:s representant i NNFF är Anna Nordenstam, Göteborgs universitet