Nätverket

I ledningen för nätverket SMDI finns en nätverksstyrelse. Inom nätverksstyrelsen finns också en ledningsgrupp, som sköter stora delar av det praktiska arbetet med nätverket. Nätverksstyrelsen håller årsmöte på våren samt har ett möte i samband med konferensen under höstterminen. SMDI är även en del av det nordiska nätverket i modersmålsdidaktik, NNMF.

Ledningsgrupp, Karlstad, 2015-2016

Nätverksstyrelse 2015-2016

Protokoll

Årsmöte SMDI 29 januari 2009

Årsmöte SMDI 28 januari 2010

Årsmöte SMDI 20 januari 2011

Årsmöte SMDI januari 2012

Årsmöte SMDI april 2013

Årsmöte SMDI 2014

Årsmöte SMDI maj 2015

Styrelsemöte nov 2015

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse SMDI 2010

Verksamhetsberättelse SMDI 2011

Verksamhetsberättelse SMDI 2012

Verksamhetsberättelse SMDI 2013-2014

NNMF:

SMDI:s representanter i NNMF är Barbro Hagberg Persson, Uppsala universitet och Susanne Staf, Göteborgs universitet. Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forskning