Konferenser inom SMDI

Den 16:e nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning äger rum i Luleå 26–28 november 2024. Temat för konferensen är Framtidens svenskämne – tradition och förnyelse. För aktuell information se konferensens hemsida

Tidigare konferenser

Nationella forskarskolan i Svenska med didaktisk inriktning (SMDI) inledde sin forskarutbildning hösten 2002. Året efter startade nationella nätverket för Svenska med didaktisk inriktning, ett nätverksprojekt i omedelbar anslutning till forskarskolan. Inom ramen för Nätverkets arbete har nationella forskarkonferenser i Smdi och nordiska i NNMF arrangerats.

Första nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 1) Växjö, 8-9 januari 2003 Ej specifikt tema. Under denna konferens presenterade 14 av Nationella forskarskolans doktorander sina planerade forskningsprojekt. Konferensvolym

Andra nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 2) Göteborg. 8-9 januari 2004 Ej specifikt tema

Tredje nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 3) Växjö. 9 november 2005 Tema: Modersmålet i ett globaliserat, medialiserat och individualiserat samhälle

Fjärde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 4) Umeå 2006 Tema: Tala, lyssna, skriva, läsa, lära - modersmålsundervisning i ett nordiskt perspektiv Plenartalare: Laila Aase, Norge och Torben Brostrøm, Danmark Konferensvolym

Femte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 5) Växjö, 29-30 november 2007 Tema: Forskningens tillämpning i skolan Plenartalare: Ellen Krough, Danmark, Gun Okerblom, Finland, Sigmund Ongstad, Norge. Konferensvolym

Sjätte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 6) Uppsala. 27-28 november 2008 Tema: Muntlighetens möjligheter - retorik, berättande, samtal Plenartalare: Synnøve Martre, Norge, Mads Th. Haugsted, Danmark, Lars Burman, Uppsala, Jóhanna Karlsdóttir, Island Konferensvolym

Sjunde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 7); Första nordiska konferensen i modersmålsdidaktik (NNMF 1) Malmö, 18-20 november 2009 Tema: Att bygga broar – kulturella, språkliga och mediala möten Plenartalare: Kathleen McCormick, USA, Jens Elmelund Kjeldsen, Norge, Caroline Liberg, Uppsala och Jon Smidt, Norge Konferensvolym

Andra nordiska konferensen i modersmålsdidaktik (NNMF 2) Middelfart, Danmark, 17-19 mars 2010 Tema: Tekst og kontekst en fagdidaktisk udfodring Plenartalare: professor Peter Stockwell, University of Nottingham, UK, professor Andrew Burn, University of London, UK

Åttonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 8) Södertörn, 25-26 november 2010 Tema: Multimodalitet och lärande Plenartalare: Asta Cekaite Thunqvist, Linköping, Elise Seip Tønnessen, Norge, Charlotte Engblom, Gävle och Patrick Hernwall, Södertörn Konferensvolym

Nionde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 9); Tredje nordiska konferensen i modersmålsdidaktik (NNMF 3) Tønsberg, Norge, 2-4 november 2011 Tema: Literacy – en morsmålsdidaktisk utfordring Plenartalare: professor Sjaak Kroon, Tillburg University, professor Paul Prior, University of Illinois, professor Sylvi Penne, Høgskolen i Oslo

Tionde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 10) Stockholm, 18-19 oktober 2012 Tema: Genre Plenartalare: professor Caroline Liberg, Uppsala universitet, docent Christina Olin-Scheller, Karlstad universitet, fil.dr. Christian Mehrstam, Högskolan Väst, assistant professor John Polias, Hong Kong Konferensvolym

Elfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 11); Fjärde nordiska konferensen i modersmålsdidaktik (NNMF 4) Göteborg, 5-6 december 2013 Tema: Mångfaldens möjligheter Plenartalare: professor Hilary Janks, University of the Witwatersrand, Johannesburg, Professor Magnus Persson, Malmö universitet Konferensvolym

Femte nordiska konferensen i modersmålsdidaktik (NNMF 5) Vasa, 3–4 december 2015 Tema: Framtida berättelser Plenartalare: professor Vibeke Hetmar, Aarhus universitet och Frans Mäyrä, University of Tampere Konferensvolym

Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 12) Karlstad 24–25 november 2016 Tema: Textkulturer Plenartalare: professor Debra Myhill, University of Exeter, professor Åsa Wedin, Högskolan Dalarna och professor Anne Mangen, Universitetet i Stavanger. Konferensvolym

Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 13) Linköping 22–23 november 2018 Tema: Bildning, utbildning, fortbildning Plenartalare, professor Cristina Vischer Bruns, LaGuardia Community College/CUNY, New York, professor Per Ledin, Södertörns högskola, docent Gunilla Molloy, Stockholms universitet. Konferensvolym

Fjortonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 14) Malmö 18–19 november 2020. Tema: Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld. Plenartalare: professor emerita Margareta Petersson, professor Nancy H. Hornberger, University of Pennsylvania, professor Tommaso M. Milani, Göteborgs universitet. Konferensvolym

Åttonde nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning (NNMF 8) Uppsala 24-25 november 2021. Tema: Ämnesdidaktiska perspektiv på språk och litteratur. Plenartalare: professor Päivi Juvonen, Linnéuniversitetet, professor emerita Caroline Liberg, Uppsala universitet, biträdande professor Stefan Lundström, Luleå tekniska universitet. Konferensvolym

Femtonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 15) Lund 23–24 november 2022. Tema: Språk och litteratur – en omöjlig eller skön förening? Plenartalare: professor Jonas Bakken, Universitet i Oslo, professor Ylva Lindberg, Högskolan i Jönköping, professor Nikolaj Elf, Syddansk universitet.