SMDI bevakar forskning

På uppdrag av Skolverket bevakar SmDi forskning inom fältet språklig kompetens. Det innefattar bland annat forskning om literacy samt svenska med didaktisk inriktning. Christoffer Dahl och Mikael Nordenfors, båda Göteborgs universitet, bevakar området tillsammans.

Har du tips om avhandlingar, artiklar eller rapporter, så mejla gärna till Christoffer eller Mikael, som sovrar och sammanställer material för spridning via Skolverkets hemsida.

christoffer.dahl@gu.se

mikael.nordenfors@svenska.gu.se

Skolverkets forskningsbevakningssida