Aktuellt

Under denna rubrik listas kommande konferenser, utlysningar med mera som har relevans för nätverkets medlemmar.

ASLA-symposiet 23-24 april 2020 i Göteborg

Fjortonde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö universitet 18-19 november 2020