Aktuellt

Under denna rubrik listas kommande konferenser, utlysningar med mera som har relevans för nätverkets medlemmar.

Välkomna till den 15:e nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning i Lund 23-24 november 2022. Temat för årets konferens är Språk och litteratur – en omöjlig eller skön förening? Ett aktuellt program är nu tillgängligt. För fullständig information se här.