Aktuellt

Under denna rubrik listas kommande konferenser, utlysningar med mera som har relevans för nätverkets medlemmar.

Två doktorandtjänster vid Linköpings universitet. Ansökan senast 26 mars 2019

12th ARLE conference, June 26-28, 2019

NNMF7 i Trondheim 23-24 oktober 2019

Litteraturdidaktiskt nätverk (LDN). Konferens på Högskolan Dalarna 7-8 november 2019

ASLA-symposiet 23-24 april 2020 i Göteborg