Aktuellt

Under denna rubrik listas kommande konferenser, utlysningar med mera som har relevans för nätverkets medlemmar.

Under 2023–2024 är Luleå tekniska universitet värdlärosäte för nätverket.