SMDI – Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning

Nätverket för forskning och forskarutbildning i svenska med didaktisk inriktning startade den 1 januari 2003 med Malmö högskola som värdlärosäte. Därefter var Umeå universitet värdlärosäte 2006-2009, Uppsala universitet 2010-2012 och Göteborgs universitet 2013-2014. Karlstads universitet är värdlärosäte 2015-2016. Det övergripande målet för Nätverket SMDI är att verka för tillväxten av forskning och forskarutbildning inom området svenska med didaktisk inriktning.

Nationella nätverket har till syfte att inom svenska med didaktisk inriktning