Välkommen till forskarskolan SPLIT

Split är en forskarskola inom fältet Svenska med didaktisk inriktning.