SMDI – Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning

Nätverket för forskning och forskarutbildning i svenska med didaktisk inriktning startade den 1 januari 2003 med Malmö högskola som värdlärosäte. Därefter var Umeå universitet värdlärosäte 2006-2009, Uppsala universitet 2010-2012, Göteborgs universitet 2013-2014, Karlstads universitet 2015-2016 och Linköpings universitet 2017-2018. Malmö universitet är värdlärosäte 2019-2020. Det övergripande målet för Nätverket SMDI är att verka för tillväxten av forskning och forskarutbildning inom området svenska med didaktisk inriktning.

Nationella nätverket har till syfte att inom svenska med didaktisk inriktning

Läs mer om forskning inom Svenska med didaktisk inriktning:

Litteraturundervisning som motståndets didaktik. Om förhållandet universitetsämne, ämnesdidaktik och skolämne. (Martinsson 2012)

Vilken forskning bedrivs egentligen inom forskningsfältet svenska med didaktiskt inriktning? (Skar & Tengberg 2014)

Svenska med didaktisk inriktning. Ett forskningsområde i rörelse. (Holmberg & Nordenstam 2016)